Welkom op
Hearts & Crafts

Veel plezier!
Image Alt

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING HEARTS & CRAFTS

april 2019

We gaat natuurlijk vertrouwelijk met al jouw gegevens om. Om je daarover goed te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring gemaakt. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons

Hearts & Crafts

KvK-nr 72864869

Contactpersoon: Karin Schoenmaker

info@heartsandcrafts.nl

+31640310303

2. Persoonsgegevens

Wij verwerken de onderstaande persoonsgegevens:

a. naam

b. e-mailadres

c. adres

d. betaalgevens

e. naam op social media accounts

We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens

Hoe komen we aan jouw persoonsgevens?

We hebben bovenstaande persoonsgevens van jouzelf gekregen, wanneer je een bestelling hebt gedaan in onze webshop of omdat je ons contactformulier hebt ingevuld of omdat je ons een e-mail hebt gestuurd of omdat je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Betalingsgegevens ontvangen we via onze payment providers. Omdat we ook graag contact met je hebben via social media, slaan we soms ook op hoe we je via social media kunnen bereiken.

3. Doeleinden

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen wanneer dat van de wet mag en alleen voor de doeleinden die we hieronder beschrijven

webshop

Koop je iets in onze webshop, dan slaan we gegevens op om de betaling mogelijk te maken en om de producten naar je toe te kunnen sturen. Deze gegevens bewaren we 8 jaar, vanwege onze administratieplicht. Bovendien bewaren we de gegevens van jouw bestelling zodat wij vragen over je bestelling of over de wettelijke garantie kunnen beantwoorden en zodat we kunnen controleren of je de kopende partij bent geweest. Bovendien maakt dit het voor jou gemakkelijker om opnieuw een bestelling te kunnen plaatsen.

Koop buiten de webshop

Soms staan we op beurzen, markten en events en kun je daar ook onze producten kopen. We hebben dan je e-mailadres nodig om de factuur naar je te kunnen versturen. Daarnaast ontvangen we natuurlijk je betalingsgegevens. De factuur en betalingsgegevens bewaren we 8 jaar.

Volgen van een workshop

Wanneer je een workshop bij ons volgt, dan slaan we de gegevens op die we nodig hebben om betaling mogelijk te maken. Daarnaast slaan we de gegevens op die we nodig hebben om eventueel achteraf contact met je te kunnen opnemen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Wanneer je je via de website of via een schriftelijke verklaring aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken we je naam en je e-mailadres alleen voor het verzenden van onze maandelijkse nieuwsbrief. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief via een link in de nieuwsbrief of via een schriftelijk verzoek (eventueel per e-mail). Wanneer je je hebt uitgeschreven, worden jouw gegevens verwijdert.

Facturatie

Als je ons een opdracht heb gegeven of iets in onze webshop hebt gekocht, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht, zoals het kunnen verzenden van de producten en het maken en verzenden van een factuur. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Contact

Verder verwerken we natuurlijk je naam en e-mailadres om contact met je te kunnen hebben, bijoorbeeld over je bestelling of wanneer je vragen hebt. Je naam en e-mailadres bewaren we 3 jaar, zodat we je van voldoende service kunnen voorzien.

Gerechtvaardigd belang

We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen. We verwerken jouw social media gegevens vanwege ons marketingbelang. Zo kunnen we meer te weten komen over onze klanten en doelgroep, om onze dienstverlening, de website en onze producten daar zo goed mogelijk op af te stemmen.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

  • Hosting van onze website
  • Webshopsoftware (WooCommerce en Etsy)
  • Boekhoud- en facturatiesoftware (Accumulus)
  • Marketingdiensten
  • Betaaldiensten
  • Bezorgdiensten
  • Nieuwsbriefdiensten

Doorgifte derde landen

We proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER (Europese Economische Ruimte) te verwerken. Soms ontkomen we er echter niet aan om ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Wanneer de dienstverleners niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EUmodel clauses.

5. Jouw rechten

Hieronder informeren we je over de rechten die jij hebt en de invloed die jij kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een of meer van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@heartsandcrafts.nl

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken om deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet (meer) juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op een bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor gebruiken.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan heb je het recht om je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zin onder andere: toegangscontrole met wachtwoorden en beveiliging van netwerkverbindingen via SSL.

7. Cookies

Een cookie is een klein bestandje met informatie erop. Die informatie gaat over uw gedrag op de website. Bijvoorbeeld welke pagina’s u hebt bekeken en welke gegevens u hebt ingevuld. Onze website stuurt een cookie naar uw computer als u onze website bezoekt. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken en ook om het makkelijker te maken om onze website te gebruiken. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van Consuwijzer

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Voor meer informatie over hoe de respectievelijke social media-kanalen omgaan met jouw privacy, verwijzen we je naar de privacyverklaringen van de betreffende social media.

Maak je gebruik van onze Etsy webshop, dan worden er social cookies geplaatst door Facebook en Pinterest.

Advertentiecookies

Als je onze Etsy webshop bezoekt, worden er advertentiecookies geplaatst door Bing Ads.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze website-bezoekers onze website gebruiken, zodat we de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst.

Uitschakelen of verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via je browserinstellingen. Voor meer informatie over hoe je dit kunt doen, verwijzen we je graag naar de website Your Online Choices.

Links

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruikmaken van cookies. Graag verwijzen we je hiervoor naar de cookie- en/of privacyverklaring van de betreffende websites.

8. Wijzigingen

Soms kan het noodzakelijk zijn om deze privacyverklaring aan te passen. Bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren, of omdat we onze activiteiten hebben uitgebreid. De nieuwe privacy-verklaring zullen wij altijd op onze website publiceren. Wanneer de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we deze ook rechtstreeks met jou communiceren.