Welkom op
Hearts & Crafts

Veel plezier!
Image Alt

Algemene Voorwaarden Workshops

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS

Hearts & Crafts, april 2019

Artikel 1 Definities

 1. Hearts & Crafts: Karin Schoenmaker, woonachtig in Den Haag, Fie Carelsenlaan 45, 2548 ZP, atelierhoudende op het adres Westvest 9, 2611 AX in Delft.
 2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hearts & Crafts een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Hearts & Crafts te leveren diensten en producten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Hearts & Crafts georganiseerde activiteiten.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Hearts & Crafts, die betrekking heeft op de diensten en/of producten van Hearts & Crafts.
 4. Activiteit: de door Hearts & Crafts aangeboden diensten, waarbij ook producten kunnen worden geleverd.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Hearts & Crafts te leveren diensten en producten, met uitzondering van de overeenkomsten zoals die zijn beschreven in de Algemene Voorwaarden Webwinkel van Hearts & Crafts.
 2. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een bepaalde workshop of cursus komt tot stand door het indienen van een verzoek per e-mail of telefoon bij Hearts & Crafts door de klant (inschrijving) én het verstrekken van een bevestiging van de inschrijving per e-mail door Hearts & Crafts.
 3. Wanneer de klant maatwerk wil, zal Hearts & Crafts daartoe een offerte opstellen. De overeenkomst komt dan tot stand na ondertekening van de offerte door de klant.

Artikel 3 Inschrijvingen

 1. Alle workshops en cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. Het minimaal aantal inschrijvingen kan per workshops en/of cursus verschillen en zal vooraf kenbaar worden gemaakt.
 3. Na inschrijving (per e-mail of telefonisch) ontvangt de klant per e-mail een ontvangstbevestiging van Hearts & Crafts. Wanneer de door de klant gewenste workshop/cursus nog niet is volgeboekt, wordt met deze ontvangstbevestiging de inschrijving definitief.
 4. Door de inschrijving verklaart de klant zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. De prijs

 1. De prijs van een bepaalde workshop of cursus wordt vooraf bekend gemaakt op de website van Hearts & Crafts (www.heartsandcrafts.nl) en/of op de Facebook-pagina van Hearts & Crafts.
 2. Bij maatwerk zal de prijs van de te verrichten diensten en/of te leveren producten worden aangegeven in de van toepassing zijnde offerte.

Artikel 5. Afmelden door de klant

 1. Afmelden dient per e-mail te gebeuren.
 2. Kosteloos afmelden kan tot 5 werkdagen voor aanvang van de workshop/cursus. Bij niet tijdige afmelding zijn de benodigde materialen reeds ingekocht en deze dienen dan ook betaald te worden. Hearts & Crafts stuurt de klant hiervoor een factuur. De materialen kunnen wel tijdens de workshop/cursus worden opgehaald.
 3. Mocht de klant niet zelf naar de workshop/cursus kunnen komen, dan mag de klant zelf voor vervanging zorgen. De deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar wanneer de klant gebruik wil maken van dit recht, dient de klant dit vooraf per e-mail aan Hearts & Crafts te melden.

Artikel 6. Annulering/verplaatsing door Hearts & Crafts

 1. Een workshop/cursus gaat alleen door bij voldoende inschrijvingen. Het minimaal aantal inschrijvingen staat vermeld bij de betreffende workshop/cursus. Wanneer een cursus niet doorgaat vanwege gebrek aan inschrijvingen, wordt de klant daarvan uiterlijk 3 werkdagen van te voren op de hoogte gesteld.
 2. Hearts & Crafts kan de workshop/cursus verplaatsen naar een ander adres in de regio. Van deze wijziging stelt Hearts & Crafts de klant uiterlijk een week van te voren op de hoogte.
 3. Wanneer Hearts & Crafts door ziekte of andere overmacht de workshop/cursus niet op de afgesproken datum kan geven, mag de klant de workshop/cursus op een ander moment volgen of de overeenkomst vernietigen.

Artikel 7. Betalingen

De klant dient voor aanvang van de workshop contant te betalen. Eventuele niet inbegrepen materialen dienen eveneens contant en ter plaatse te worden afgerekend.